Edukacja Jak przechowywać bitcoiny? 28/10/2020

Podstawową aplikacją pozwalającą używać sieci Bitcoin to portfel. Zupełnie jak przeglądarka internetowa jest główną aplikacją do interakcji z siecią Internet.

Portfele bitcoin to specjalne oprogramowanie, które pozwala użytkownikom wydawać i otrzymywać bitcoiny. Tworzą one transakcje, wysyłają je do sieci oraz monitorują sieć Bitcoin w poszukiwaniu transakcji przychodzących na adres kontrolowany przez dany portfel.

Portfele jednak nie przechowują formalnie bitcoinów - są to aplikacje, które stanowią interfejs użytkownika do przechowywania i zarządzania kluczami prywatnymi i publicznymi, które z kolei służą do "odblokowywania" posiadanych przez użytkowników bitcoinów.

Bitcoiny jako tokeny/monety istnieją właściwie tylko w publicznym rejestrze, rozproszonym po całym świecie. Użytkownicy sieci przekazują sobie kontrolę nad możliwością odblokowania ich i przekazania dalej.

Oprócz zarządzania kluczami, typowy portfel zarządza adresami bitcoin oraz na żądanie użytkownika tworzy transakcje i wysyła je do sieci. Niektórzy twórcy portfeli współpracują też z różnymi podmiotami pozwalając na zakup lub sprzedaż kryptowaluty w ramach portfela.

Transakcje z portfeli trafiają w tzw "mempool" - pulę niezatwierdzonych transakcji, z których górnicy zbierają transakcje, aby dołączyć je do bloku tworzonego co mniej więcej 10min. Po odnalezieniu bloku, górnik powiadamia o tym sieć, a pozostali górnicy zbierają transakcje z puli mempool i zaczynają poszukiwania kolejnego bloku bazując na poprzednim.

Rodzaje portfeli

Istnieją dziesiątki różnego rodzaju portfeli bitcoin. Od aplikacji mobilnych, przez fizyczne urządzenia, portfele papierowe, fizyczne karty metalowe po aplikacje desktopowe instalowane na komputerze. Wszystkie mają swoje wady i zalety, jednak w szczególności należy pamiętać o podstawowej zasadzie: jeśli nie posiadasz dostępu do kluczy prywatnych, nie posiadasz de facto swoich bitcoinów. Masz wówczas jedynie obietnicę dostępu do nich na żądanie. Więcej o kluczach piszemy w dalszej części tego artykułu.

Najpopularniejszymi i zarówno najbardziej dostępnymi dla początkujących użytkowników, są portfele w formie aplikacji mobilnych.

Polecamy odpowiednio dla systemu operacyjnego:

Kryptografia i klucze

Jak już wspominaliśmy, użytkownicy sieci bitcoin posiadają klucze kontrolujące dostęp do bitcoinów. Same bitcoiny jednak istnieją na globalnym rejestrze (blockchainie), nie w portfelach, a użytkownicy fizycznie nie przechowują bitcoinów tylko właśnie klucze umożliwiające ich wydanie (przekazując kontrolę nad bitcoinem komuś innemu). To sprawia, że portfele pełnią funkcję kontenera na klucze dostępu do bitcoinów - "pęk kluczy" (ang. "keychain").

Rozwiązania w Bitcoinie bazują w znacznym stopniu na kryptografii. Tak też jest w przypadku portfeli i adresów. Ponieważ bitcoin jest pieniądzem wirtualnym i nie posiada fizycznej reprezentacji, posiadanie go (lub jego części) jest zagwarantowane poprzez kryptograficzne klucze cyfrowe, adresy bitcoin oraz podpisy cyfrowe.

Owe klucze nie są częścią protokołu, nie są przechowywane na blockchainie ani nie wymagają połączenia internetowego do działania. Są one generowane lokalnie (na urządzeniu użytkownika) przez oprogramowanie portfela i przechowywane w plikach lub w bazie danych będącej elementem portfela.

Klucze dające dostęp do bitcoina zawsze istnieją w parze: klucz prywatny i klucz publiczny. Portfele zazwyczaj nie pokazują w sposób jawny tych kluczy, ale przechowują je w swoich wewnęrznych zasobach.

Klucz prywatny jest to długa liczba wygenerowana losowo. Można o nim myśleć jak o haśle do konta bankowego. Kto kontroluje klucz prywatny, kontroluje dostęp do bitcoinów powiązanych z danym kluczem.

Klucz publiczny, generowany jest na podstawie klucza prywatnego i służy z kolei jako podstawa do wygenerowania adresu portfela bitcoin. Adres można porównać do numeru konta bankowego lub adresu email - to na adresy wysyłane są bitcoiny i na adresy możemy je otrzymywać. Przy czym dla każdej nowej transkacji, portfel użyje nowego adresu. Tak jakbyśmy do każdej transakcji w banku używali nowego numeru konta. W przypadku analogii ze skrzynkami email - tak jakbyśmy mieli główne hasło (klucz prywatny), do konta email (klucz publiczny), a pod danym kontem email, wiele skrzynek z unikalnymi adresami tworzonymi na potrzeby wysłania i odebrania każdej jednej wiadomości (adresy).


Powyższy artykuł jest częścią serii wstępu do sieci Bitcoin. Aktualnie pracujemy nad kolejnymi częściami serii. Więcej informacji uzyskasz w dziale Edukacja
Bitcoinparty.pl to porównywarka cen cyfrowej waluty bitcoin w kantorach i na giełdach online.
Dzielimy się wiedzą i pomagamy znaleźć najlepszego partnera do zakupu bitcoin w internecie.
« Powrót do działu Edukacja